مجله کودک 441 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 441 صفحه 21

در روسیه لوکوموتیوی وجود دارد که از بهم پیوستن واحدهای 3000 اسب بخار، به لوکوموتیو 12000 اسب بخار تبدیل شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 441صفحه 21