مجله کودک 446 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 446 صفحه 21

بازیحافظه به این اشیاء با دقت نگاه کن. حالا کتاب را ببند و آنها را نام ببر. چند تا از آنها در خاطرت مانده؟ پاسخ سرگرمیهایشمارهگذشته: عبورازاسب نقطههاراوصلکن به چنین طراحی خودرو از عقب «سدان» گفته میشود. طرح سدان در زمان خود بسیار مدرن و جدید بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 446صفحه 21