مجله کودک 447 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 447 صفحه 10

میشد! صبح روز بعد، وقتی که پادشاه از خواب بیدار شد، با تعجب دید که نامهای در کنار بسترش هست. آن را برداشت و شروع به خواندن کرد. در نامه این طور نوشته شده بود: «پسرم! در این دنیا که دنیای پس از مرگ است، من کاملاً راحت و آسوده هستم و هیچ مشکلی ندارم! فقط یک ناراحتی دارم و آن هم تنهایی است. من در این جا همدم و مونسی ندارم و از تنهایی رنج می برم. اگر وزیر اعظم خود را پیش من بفرستی تا رفیق و همدم من باشد، لطف و محبت بزرگی به من کردهای و حق فرزندی را بهجا آوردهای!»... (ادامه دارد) شورولت مدل 1966 با نام «کوروایر» در 15 رنگ مختلف و با چنین طراحی در جلو عرضه شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 447صفحه 10