مجله کودک 448 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 6

سحری شکوه قاسمنیا با دعای خوشِ سحرگاهان می شوم من ز خواب خود بیدار می روم سوی آب و می شویم دست و رو را، به شادی بسیار  می دوم تا اتاق و می بینم سفره پهن است و جمع ما، جمع است هم پدر، هم برادر و مادر به دعا کرده اند بالا، دست  فاسل وگا خودروی لوکس و 8 سیلندر فرانسوی ها در دهه 60، خودروی فاسل وگا بود. طراحی خودرو در آن زمان، جدید و جالب جلوه می کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 6