مجله کودک 448 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 448 صفحه 15

جدولمربع 49 خانهای افقی 1.فلز سرخ رنگ. 2.خواب شیرین. 3.نوک و سر هر زاویه- به محلی می گویند که در آن بدون ترس و با اطمینان بشود به سر برد. 4.دارایی. 5.بر پشت اسب می گذارند- دستور و فرمان. 6.رفیق و کمک کننده. 7.همنشین خار! عمودی 1.کاشف الکل. 2.ویتامین انعقاد خون- دوست و همراه. 3.از سین های شیرین سفره ی هفت سین. 4.رمز و راز- جوی خون! 5.بلندمرتبه. 6.ترس و هراس- ذرات بخار آب پراکنده، در هوا. 7.میوه بهشتی که به دانه های یاقوت تشبیه شده است. پاسخجدولشمارهگذشته: جدولمستطیل 54 خانهای فراری 250GT موتور 12 سیلندر فراری 250 GT، سرعتی معادل 225 کیلومتر در ساعت به این خودرو می‏داد. این مدل از فراری محصول سال 1959 است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 448صفحه 15