مجله کودک 454 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 454 صفحه 23

Õ نام کشتی: دراگون Õ کشور سازنده: ایتالیا Õ نوع: ناوشکن Õ تعداد خدمه: 175 نفر Õ طول و عرض: 83 در 8 متر Õسلاح اصلی: دو توپ 102- 6 اژدرافکن 450 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 454صفحه 23