مجله کودک 455 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 455 صفحه 4

یک خاطره هزار پند منچشممرابرایقرآنخواندنمیخواهم یک بار حضرت امام (س) در نجف اشرف، چشمشان ناراحت شده بود. پزشک بعد از معاینههای چشمهای حضرت امام گفت: «شما باید چند روز قرآن نخوانید و به چشمتان استراحت بدهید.» Õ نام کشتی: اتاندارد Õ کشور سازنده: فرانسه Õ نوع: قایق توپدار Õ تعداد خدمه: 69 نفر Õ طول و عرض: 43 در 7 متر Õ سلاح اصلی: یک توپ 120 و یک توپ 140 میلیمتری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 455صفحه 4