مجله کودک 456 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 456 صفحه 41

نشر عروج نشانی: تهران - خیابانانقلاباسلامی - چهارراهحافظ - پلاک 886 امورمشترکانمجلههفتگی«دوست» Õ نام کشتی: گورخا Õ کشور سازنده: انگلستان Õ نوع: ناو محافظ Õ تعداد خدمه: 253 نفر Õ طول و عرض: 109 در 12 متر Õ سلاح اصلی: دو توپ 114 میلیمتری- یک موشک ضد زیردریایی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 456صفحه 41