نجات بخش زمین (به ساحت خمینی کبیر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1395

ناشر مجله : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : فرضی زاده، شبنم

نجات بخش زمین (به ساحت خمینی کبیر)

نجات بخش زمین

‏(به ساحت خمینی کبیر)‏

‏ ‏

normal_flowers_n_birds_hd-wide

تو آمدی که نور بپاشی به شهر من‏

‏تو آمدی که باز جهان تازه تر شود ‏

‏تهدید ها به دست تو تهدید می شدند ‏

‏تو آمدی که وسوسه ها بی اثر شود ‏

‏ ‏

‏تقویم هابه خاطر چشمت عوض شدند ‏

‏بهمن درون صفحه اول بهار  شد ‏

‏باران به عشق آمدنت سبز شد رسید ‏

‏تا آسمان به خاطر تو بی قرارشد ‏

‏ ‏

‏حتی زمین جسارت محض است پیش تو ‏

‏آتش همیشه بندۀ موی تو بوده است ‏

‏دریا حساب می برد از آبروی تو ‏

‏شب تابع ستاره روی تو بوده است ‏

‏ ‏

‏روی مدار فرضی از هم گسیخته ‏

‏آغوش باش و تنگ بغل کن سقوط را ‏

‏لبهات را که باز کنی کار حل شده ست ‏

‏لبهات را....نه... باغ درختان توت را‏

‏ ‏


Retro Flowers

ما نسل سومیم و شما را ندیده ایم ‏

‏ما را بخوان به مستی باران چشم هات ‏

‏این پرسه ها به داد دل ما نمی رسد ‏

‏دعوت بکن شبی به جماران چشم هات ‏

‏ ‏

‏دعوت بکن که باور ما بارور شود ‏

‏مادربزرگ گفته شما‏‎ ‎‏رابرای من ‏

‏فریاد وخون ودرد وغم و مشت های سرد ‏

‏مردِ عجیب ...مردِ خدایی .خدای من!!‏

‏ ‏

‏خود را به خوابها زده ایم و ندیده ایم ‏

‏خمیازه ای که از سر عادت نمی کشیم ‏

‏بگذار ساده تر بنویسم بزگوار:‏

‏شرمنده ایم و از تو خجالت نمی کشیم ‏

‏ ‏

‏تو زنده ای و تا به ابد دست های تو....‏

‏روحت نجات بخش زمین است گفته اند ‏

‏بی شک نگاه هر دو جهان بر دودست توست ‏

‏این ماجرا همیشه همین است گفته اند‏

‏ ‏

‏ ‏

‏  شبنم فرضی زاده‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎