مجله خردسال 27 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 3

بامن­بیا ... دوست من سلام من ماهی قرمز سفره­ی هفت سین هستم. تمام عید را پیش تو بودم. توی تنگ پر از آب، چرخیدم و رقصیدم و بـازی کردم. حالا وقت رفتن است. می­دانی که تنگ آب برای من خیلی کوچک است. دلم می­خواهد یک جای بزرگ شنا کنم. جایی مثل دریـا، رودخانه، یا حتی حوض پر از آب. اگر بـا بزرگترهایت به جـایی رفتی که رود یـا دریـا داشت، مرا هم ببر. حتی اگر توی میدان شهر، حوض بزرگی دیدی، مـرا فراموش نکن. بـگذار تا در آن جا شاد و آزاد شنا کنم. قول می­دهم عید سال بعد باز هم پیش تو بیـایم. حالا قبل از رفتن بیا تا با هم مجله­ی دوست خـردسـالان را ورق بزنیم، شعر و قصه بخوانیم و شادشاد بازی کنیم. با من بیا...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 3