مجله خردسال 27 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 27 صفحه 16

بیا، این هم جیقیل جان! امدی پیشی، اینم کاسه شیرت! اما قبلش، به خاطر رد شدن از چراغ قرمز، عبور نکردن از خط عابر پیاده، توجه نکردن به تابلوی ورود ممنوع، سرعت زیاد و تصادف با سوسوی بیچاره ناچارم جریمه ات کنم! جریمه ات هم یک کاسه شیره! ا­! این نامردیه!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 27صفحه 16