مجله خردسال 31 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 31 صفحه 10

گوسفند و خربزه! محمد حسن حسینی شب قشنگ بود آسمان بلند ماه؛ خربزه ابر؛ گوسفند ابر آسمان نرم راه رفت او گرسنه بود سوی ماه رفت گوسفند ابر خورد بی­صدا مثل خربزه قاچ ماه را

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 31صفحه 10