مجله خردسال 43 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 43 صفحه 10

چادر نماز برفی محمد حسن حسینی چادرنماز مامان یکدست رنگ برف است برروی برفش اما گلهای خوشگلی هست. *** هروقت در زمستان برف از هوا ببارد کاج حیاط ما هم چادر نماز دارد. *** کاج حیاط اما سرد است و بی بهار است بر چادرش گلی نیست غمگین و غصه­دار است. *** وقت نماز مامان مامان خوب و ما­هم برروی چادرش هست برف و بهار با هم!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 43صفحه 10