مجله خردسال 52 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیذالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 52 صفحه 9

پدربزرگ مرا بوسید و گفت: «بله! و امروز همان روزی است که حضرت محمد (ص) به پیامبری انتخاب شد.» پدربزرگ را بغل کردم و ریش­های سفید اورا بوسیدم. پدربزرگ من خیلی خوب است. او همه چیز را می­داند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 52صفحه 9