مجله خردسال 97 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 97 صفحه 10

چشمه حسن حسینی ببین آن جا، لب آب کبوتر را چه ناز است نگاهش مثل چشمه تمیز و خوب و تازه ست به او لبخند زد آب خنک از خاک جوشید کبوتر تشنه اش بود از آب چشمه نوشید کبوتر آب را خورد سرش را کرد بالا تو هم مانند او باش بگو شکر خدا را

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 97صفحه 10