مجله خردسال 101 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 17

با معرفی شخصیتهای داستان به کودک ازاو بخواهید در خواندن داستان شما را همراهی کند صدف مرغ دریایی موج در ساحل دلفین یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. یک روز وقتی که کنار ساحل پرواز می­کرد، یک بزرگ را به ساحل انداخت. با خوش­حالی گفت:«به­به ! امروز برای ناهار می­خورم.» نزدیک رفت. آن را با نوکش بلند کرد و توی را نگاه کرد. اما خالی بود. عصبانی شد و می­خواست را روی سنگهای کنار دریا بیندازد که صدای را شنید.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 17