مجله خردسال 101 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 101 صفحه 24

کاردستی -این شکل را از روی خط نارنجی قیچی کن. - روی قوطی خالی کبریت چسب مایع بزن و سر اژدها را روی آن بچسبان. برای درست کردن این کاردستی یک قوطی کبریت خالی لازم است.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 101صفحه 24