مجله خردسال 124 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 124 صفحه 10

پهلوان سید محمد حسن حسینی مورچه، پهلوان است زور زیادی دارد تنهایی تنهایی دانه را بر می­دارد می­برد و می­برد دانه دانه فراوان کجا؟ درون لانه برای کی؟ زمستان مورچه را که دیدی برای او بزن دست چون که همیشه در کار برنده­ی برنده است

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 124صفحه 10