مجله خردسال 131 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 131 صفحه 15

اِ! دندونهای من رفتن توی دهنِ مارمولکه! یه کم گنده است اما خوشگل شدم! دندونهام رو پَش بده! نه، من اونها رو مسواک زدم. خیلی هم از جای تازه راضی هستند! باا ا ا ا با ا ا ا ا

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 131صفحه 15