مجله خردسال 152 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 152 صفحه 16

بی چاره پرنده­ای که فرق درخت و پیشی رو نفهمه! پس صبر کن! ها؟! بی چاره پیشی­ای که فرق پرنده و­هاپو رو نفهمه! هاپو­هاتاراج؟ وای نه!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 152صفحه 16