مجله خردسال 227 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 227 صفحه 22

مادر من ... مادر من قالی باف است. او می تواند با نخ های رنگارنگ، قالی ببافد، قالی هایی پر از گل و پرنده. مادرم می گوید وقتی که من خیلی کوچک بودم مرا با یک پارچه به پشت می بست و بعد مشغول بافتن قالی می شد. اما حالا من کنار او می نشینم و به دست هایش نگاه می کنم. مادرم موقع برداشتن نخ های رنگارنگ، شعر زیبایی می خواند و گل می بافد. بعضی وقت ها من سرم را روی پای مادرم می گذارم و می خوابم ولی مادرم می بافد و می بافد و می بافد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 227صفحه 22