مجله خردسال 265 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 265 صفحه 27

ترانه های زندگی مصطفی رحماندوست سرده هوا دوباره برف می باره خوش به حال کسی که خونه داره کنار پنجره می ره رو صندلی می شینه بارش برف رو از هوا می بینه به آسمان و پنبه هاش می خنده کیف می کنه، چای می خوره با بچه هاش می خنده اما کسی که خونه ای نداره چه حال و روزی داره؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 265صفحه 27