مجله خردسال 280 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 280 صفحه 27

ترانه های زندگی مصطفی رحماندوست السون و ولستون یه گل دارم تو گلدون گلم چشاشو بسته تو گلدونش نشسته السون و ولستون خدای ابر و بارون گلم کمی آب می خواد گرمی آفتاب می خواد خداجونم خداجون گل منو بخندون تا شاد و شاد برقصه با ساز باد برقصه

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 280صفحه 27