مجله خردسال 300 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 300 صفحه 10

باد و سیب · محمد حسن حسینی ناراحتم من از دست این باد یک سیب دیگر از شاخه افتاد آن سیب را باد از بس تکان داد دستش رها شد از شاخه افتاد آخر چرا او آن سیب را چید آن سیب کال است آن را نفهمید؟

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 300صفحه 10