مجله خردسال 302 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 302 صفحه 23

اگر می خواهید خواهر یا برادر بزرگترتان به مجله های شما دست نزند اشتراک دوست نوجوانان را برایش بگیرید نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کد پستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء بهای اشتراک تا پایان سال 1387 -هر ماه 4 شماره- هر شماره 3000ریال مبلغ اشتراک را به شماره حساب 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ،پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاورمیانه(کشورهای همجوار) 10000ریال اروپا، افریقا،ژاپن 11000ریال امریکا، کانادا، استرالیا 12500ریال بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 010118701004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس:اصفهان-خیابان شیخ بهایی-مقابل بیمارستان مهرگان-نمایندگی چاپ و نشر عروج- تلفن:0311236577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 302صفحه 23