مجله خردسال 373 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 373 صفحه 10

لحاف برف محمد حسن حسینی ننه سرما چی شده؟ چرا برفی نداری؟ چرا ساکت شده ای؟ چرا حرفی نداری؟ ننه سرما روی ابر «هاپچی» عطسه ای کرد گشت و گشت توی هوا عطسه اش ، شد باد سرد ناله کرد و گفت: «ننه مریضم حال ندارم خوابیدم زیر لحاف چه طوری برف ببارم وقتی که خوب شدم لحاف نرمم را پنبه پنبه اش می کنم می ریزم روی شما!»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 373صفحه 10