مجله خردسال 398 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 398 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام. من ستاره دریایی هستم. پنج تا بازو دارم و یک پوست محکم که روی آن پر از خار است. اگر یکی از بازوهای من کنده شود، به جای آن یک بازوی دیگر رشد میکند. حتی بعضی از ما ستارههای دریایی میتوانیم، برای یک بازوی کنده شده، یک بدن دیگر بسازیم! غذای ما صدف و موجودات کوچک زیر آب است. حالا که مرا شناختی و با هم دوست شدیم، دست مرا بگیر و برای ورق زدن مجله، با من بیا ...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 398صفحه 3