مجله خردسال 408 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 408 صفحه 22

قصه حیوانات همه دوست دارند که زیبا باشند، اما بعضیها همیشه اخمو هستند. بعضیها خیلی خیلی مهربان هستند، حتی با یک عروسک! اما بعضیها از همهی دنیا عصبانی هستند! بعضیها هم از تنبلی همیشه خواب هستند.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 408صفحه 22