مجله خردسال 408 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 408 صفحه 27

ترانه­ها مصطفی رحمان دوست گل می گه من غنچه بودم، گل شدم گل شدم و رفیق بلبل شدم غنچه بودم، یواش یواش باز شدم خوش بو شدم، قشنگ شدم، ناز شدم بابا می گه : (( تو کوچکی غنچه­ی ناز مایی )) مامان می گه : (( غنچه یا گل دوستت داریم دوتایی! ))

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 408صفحه 27