مجله خردسال 411 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 411 صفحه 22

قصه حیوانات میمون و فیل با هم دوست بودند. آنها هر دو در یک سیرک کار میکردند.. میمون هر روز به فیل غذا میداد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 411صفحه 22