مجله خردسال 413 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 3

با من بیا دوست من سلام.من لیوان هستم. یک ظرف مخصوص نوشیدن آب، شیر، شربت، آب میوه و ... خوب میدانی که هر کس باید از لیوان مخصوص به خودش استفاده کند. هیچوقت، لیوانی را که کس دیگری با آن چیزی خورده، استفاده نکن و اجازه نده دیگران با لیوان تو چیزی بخورند. اینطوری همیشه، سالم و قوی میمانی! حالا برای ورق زدن مجله، دست مرا بگیر و با من بیا ...

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 3