مجله خردسال 413 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 8

فرشته­ها مادرم می گوید وقتی پدرو مادر ها خوش حال هستند فرشته ها خوش حال می شوند. مادرم می گوید وقتی بچه ها شاد هستند فرشته ها هم شادی می کنند. شب یلدا بود . آخرین شب پاییز و ما همه به خانه ی مادر بزرگ و پدر بزرگ رفته بودیم . پدر بزرگ و مادر بزرگ از دیدن ماخیلی خوش حال شدند . پدر بزرگ با من و حسین بازی کرد و برایمان کتاب قصه خواند.مادر بزرگ برایمان غذاهای خوش مزه درست کرد . شب یلدا ما در کنار هم خوش حال بودیم . فرشته ها خوش حال بودند و خدا خوش حال بود .

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 8