مجله خردسال 413 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 22

قصه حیوانات یک روز آهو، از پشت درختها، صدایی شنید. او لابه لای برفها، خرگوش کوچولو را دید که گم شده بود و از ترس میلرزید. آهو کنار خرگوش نشست و او را گرم کرد.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 22