مجله خردسال 413 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 413 صفحه 23

آنها برای همیشه کنار هم ماندند. و هرگز از هم جدا نشدند. خرگوش، آهو را خیلی دوست داشت. همانقدر که آهو، خرگوش را دوست داشت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 413صفحه 23