مجله خردسال 435 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 435 صفحه 24

کاردستی شکلها را از روی خط سیاه قیچی کن. دست و پاها را با دکمهی فشاری به بدن عروسک وصل کن. حالا عروسک تو آمادهی نمایش است.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 435صفحه 24