مجله خردسال 450 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 450 صفحه 20

با معرفی شخصیت­های داستان به کودک از او بخواهید شما را در خواندن داستان همراهی کند. پرنده خرگوش بچه خرس سنجاب خواب زمستانی یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. یک روز برای بازی، از خانه بیرون رفت. را دید و گفت: «سلام! بیا بازی کنیم!» گفت: «سلام! من وقت ندارم. چیزی به زمستان نمانده، باید خوراکی جمع کنم.» را بالای درخت دید و گفت: «سلام! بیا بازی کنیم.» گفت: «سلام! من وقت ندارم.» پرسید: «چرا وقت نداری؟» گفت: «چیزی به زمستان نمانده. باید آماده ی سفر بشوم و به سرزمین­های گرم بروم.» به سراغ رفت. اما هرچه در زد، هر چه را صدا زد،

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 450صفحه 20