مجله خردسال 456 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 456 صفحه 5

برای گنجشک نامه آمد. نامه را باز کرد و خواند. توی نامه نوشته بود: سلام. من درختم. درخت توی حیاط مدرسه! چند روز پیش یکی از بچهها از من پرسید:«پس پرندهات کو؟» من خجالت کشیدم. من هیچ پرندهای ندارم. پرندهی خوب. پرندهی مهربان. پرندهای که صدای بالت مثل صدای بوق ماشین نیست. پرندهای که نه مرا میشناسی و نه به مدرسه میروی. پیش من بیا و روی هر کدام از شاخههایم که خواستی، لانه کن. اگر آن بچه باز هم از من بپرسد که پرندهات کو؟ من جوابی برایش ندارم. اگر تو بیایی لانهات میشوم. راستی! به گنجشکهای دیگر هم بگو بیایند! منتظر هستم. درخت مدرسه

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 456صفحه 5