مجله خردسال 459 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 459 صفحه 20

میش خرگوش خارپشت سنجاب موش سوپ یکی بود، یکی نبود. غیر از خدا، هیچ کس نبود. سرما خورده بود. تصمیم گرفت برای او سوپ درست کند، اما فقط یک هویج داشت. ، هویج را برداشت و رفت پیش و به او گفت:«میخواهم برای سوپ درست کنم. اما فقط یک هویج دارم!» گفت:«من هم کلم دارم!» ، کلم را برداشت و با ، رفتند به خانهی . و به گفتند که سرماخورده و آنها میخواهند برایش سوپ درست کنند. گفت:«من هم یک سیب زمینی دارم. حالا میتوانیم یک سوپ خوشمزه برایش درست کنیم.»

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 459صفحه 20