مجله خردسال 460 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 460 صفحه 27

مصطفی رحماندوست ترانه­ها خدا جونم، خدایا تویی خدای شادی چراغ چشمم از توست به لب تو خنده دادی به هر دو پای خوبم تو حرف خوبی گفتی: بشین، بپر، بلندشو برو، ولی نیفتی! مامان می­گه بزرگی بابا می­گه تو جانی هم اینی و هم آنی تو خوب و مهربانی

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 460صفحه 27