مجله خردسال 461 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 461 صفحه 10

افسانه شعبان نژاد پاییز پاییز که از راه رسید رفت توی باغ و گل چید پرستوها تا دیدنش پریدند ابرا یواش روی زمین چکیدند پاییز دوید و رفت کنار گلها آهسته گفت:«لالایی لایی لالا» گلها همه خوابیدند خواب بهار رو دیدند

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 10