مجله خردسال 461 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 461 صفحه 19

کلاغ، درخت، پاییز وقتی گیرههای لباس، یکی یکی ناپدید میشدند، هیچکس به کلاغ شک نکرد. پاییز آمد و حتی یک برگ هم از برگهای درخت به زمین نیفتاد. درختی که یک کلاغ داشت و یک عالمه برگ و گیرههای رنگارنگ!

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 461صفحه 19