مجله خردسال 287 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء – مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 287 صفحه 8

فرشته ها اسم زن دایی من صدیقه است. یک روز به مادرم گفتم:« صدیقه یعنی چه؟» مادرم گفت:« صدیقه یکی از اسم های حضرت فاطمه (س) است.» گفتم:« مگر ایشان فاطمه نیست؟» مادرم گفت:« حضرت فاطمه (س) آن قدر خصوصیات خوب داشتند که هر بار پیامبر، ایشان را با یکی از این خوبی ها صدا می زدند. مثلاً صدیقه یعنی دختر راستگو.» پدرم که به حرف های ما گوش می داد گفت:« یک روز حضرت محمد (س) به امام علی (ع) گفتند:« هرچه فاطمه گفت، بپذیر. چون او راست گو است. بسیار راست گو است.» من می دانم خدا هرکس را که راستگو باشد خیلی دوست دارد. خدا حضرت فاطمه(س) را هم خیلی دوست داشت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 287صفحه 8