مجله خردسال 02 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : احمد قائمی مهدوی

ویراستار : نیرالسادات والاتبار

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء - مرجان کشاورزی آزاد

موضوع : خردسال

مجله خردسال 02 صفحه 23

پدر خیلی هم شجاع است یک روز پلنگ بزرگی به او حمله کرد. اما پدر اصلاً نترسید و با صدای بلند بر سر پلنگ فریاد کشید. پلنگ بیچاره از ترس لابهلای سبزهها پنهان شد. و پدر میمون کوچولو با یک عالم سیب خوشمزه به خانه برگشت.

مجلات دوست خردسالانمجله خردسال 02صفحه 23