مجله کودک 01 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 9

شب شده ، شکوفه های نور در میان راه کهکشان شکفته اند کوچه های شهر مثل بچه های بی پناه زیر چادر سیاه آسمان - که وصله وصله است - خفته اند هیچ کس به غیر سایه سیاه ابرها از میان کوچه ها گذر نمی کند در دل سیاه شهر خانه های کوچکی هنوز - در سکوت- با چراغ انتظار روشن است در میان کوچه ها چشم بچه ها گرم جستجوست بچه ها نگاهشان به راه اوست او که نیمه های شب ز راه می رسید روی دوش خویش داشت کیسه ای پر از ستاره سپید کیسه ای لبالب از امید چون به خانه های بی پناه می رسید در هوای چشمهای روشنش ، نگاه آشنای بچه ها مثل شاپرک می گشود بال و پر و تنور سرد سینه های بچه ها گرم می شد از حضور او خانه های غم گرفته باز هم می شد از صدای شادمان کودکانه پر "پس کجاست او؟ پس چرا نمی رسد ز راه ؟ روشنی ، کوچه را چرا خبر نمی کند؟ پس چرا صدا نمی کند کلون در؟ پس چرا نمی رسد پدر؟ این صدای قلبهای بچه هاست قلبهای کوچک یتیم قلبهای بچه های خسته ای که در نگاهشان موج می زند هراس و بیم تا مگر دوباره پر کند خانه های سرد شهر را مهربانی علی ..." دوشنبه 9 مهر ، روز تولد امام علی (ع) است. این روز را به شما دوستداران ایشان تبریک می گوییم.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 9