مجله کودک 01 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 19

ای داد بیداد! باز منو گرفت و خورد! دوباره باختم! ای وای چه ترسناک! بسه پسرم! این بازی ها تاثیر بدی روت می ذاره! بهتره زودتر مسواک بزنی و بگیری بخوابی! کدوم تاثیر بَد ... اما اون که خیلی بازیِ باحالیه! بابا مَنو درک نمی کنه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 19