مجله کودک 01 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 01 صفحه 34

بازی دوست توضیح سرگرمی روی جلد دوست من! بالای صفحه های مجله دوست نقاشی های کوچکی وجود دارد که به آنها «سرکلیشه» می گویند. به جلد مجله مراجعه کن. از خانه شروع ، ردّی را دنبال کن و راهی انتخاب کن که تمام سرکلیشه های مجله را در بین راهت جمع کنی. یادت باشد که از هر راه فقط یکبار می توانی عبور کنی. آنقدر برو تا به خود مجله دوست برسی.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 01صفحه 34