مجله کودک 03 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 03 صفحه 27

کتاب دوست کلاغها نمیپرند این کتاب 9 داستان شیرین و خواندنی دارد که خانم مژگان کلهر آن را نوشته وخانم نیلوفر میرمحمدی هم طرحهای زیبای هر داستان را نقاشی کرده است. کتاب «کلاغها نمیپرند» توسط انتشارات گل چاپ شده است. 61 صفحه دارد و قیمت آن 55 تومان است. سوگلی تنه رعنا مریض است و سوگلی تصمیم میگیرد خودش قیماقها را به شهر ببرد و بفروشد تا با پول آن برای ننه رعنا دوا بخرد. پس ننه رعنا را در خانه میگذارد و همراه خاله گلزار روانة شهر میشود... کتاب «سوگلی» را آقای محمدرضا یوسفی نوشته است و تصاویر آن را آقای مسعود ابراهیم و حمید هادیزاده مقدم نقاشی کرده است. این کتاب توسط کارگاه نشر منتشر شده وقیمت آن 120 تومان است. دختر کدو تنبل خاله قزی پیرزن مهربان و تنهایی است که خانه و حیاطش همیشه ساکت است و صدای خندة هیچ بچهای توی آن نمیپیچد . آرزوی خاله قزی داشتن یک دختر است، تا این که یک روز .... داستان زیبای «دختر کدوتنبل » را خانم افسانه شعبان نژاد نوشتهاند و آقای رامین مشرفی هم تصاویر زیبای آن را نقاشی کرده است. این کتاب توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده وقیمت آن 120 تومان است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 03صفحه 27