مجله کودک 13 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 2

سماور ذغالی سماور ذغالی،نام یکی از کتابهای مجموعه­ای است به نام «حکایتهای کمال».این کتاب شامل 17 حکایت شیرین و خواندنی برای کودکان و نوجوانان­است­که­آقای­محمدمیرکیانی آنها را نوشته و آقای محمدحسین صلواتیان نیز تصاویر زیبای آن را نقاشی کرده­اند. سماور ذغالی از سوی انتشارات پیام آزادی با قیمت ١٩٠تومان چاپ ومنتشر شده است. . مواظب بند کفشهایتان باشید وقتی کلمه­ای باعث شود که شخصی یا جمعی به یادخاطره­ای تلخ یا شیرین بیفتد،آن کلمه برایشان تبدیل به یک رمز مخصوص می­شود.آقای نقی سلیمانی،در کنار نقاشی­های زیبای خانم نسرین خسروی،کتاب شیرین وخواندنی؛مواظب بند کفشهایتان باشید را نوشته وراز چند کلمه را بازگو کرده است. این کتاب ازسوی انتشارات کتاب سیب چاپ و منتشر شده است داستان یک قطرۀ آب قطرۀ آبی در یک حوض کوچک زندگی می­کرد.هر روز از فواره بالا می­رفت و بعد چرخ می­زد و می­خندید و پایین می­آمد. اما یک روز پرنده­ای لب حوض نشت و گفت: «چه کار بیخودی...»قطرۀ آب حرف اورا شنید و... داستان یک قطرۀ آب را خانم نرگس آبیار نوشته، و آقای علی مظاهری نیز تصاویر آن را نقاشی کرده­اند.این کتاب­از­سوی نشر فرهنگ اسلامی با قیمت 380 تومان چاپ و منتشر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 2