مجله کودک 13 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 3

در این شماره می خوانید: د­مثل دوست: ثانیه­ها از هم سبقت می­گیرند. شعر دوست:بام خانه قصّۀ دوست:شب قبل از کریسمس بازی دوست:آدم برفی گزارش دوست: زنگ تفریح دو ساعته لبخند دوست:موش چه جور آدمی است؟ فرهنگ دوست: شاخ و شانه کشیدن،مراقب حرف زدنمان باشیم جدول دوست: جدول زمستانی قصّۀ مصور ورزش دوست:مایکل اوون؛ مرد جادویی فوتبال دیدار دوست: جناب کشیش!پاپانوئل چه شکلی است؟ قصّۀ دوست (دنباله­دار): خانوادۀ جدید آینۀ دوست: پسری که هیچ­کس منتظرش نبود... دانش دوست: گوش کنید! ساعت درون بدنتان زنگ می­زند! داستان دوست: عطر بخشش جهان دوست: کودکان جهان و مشکل غذا هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز:مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام«ره» مدیر مسوؤل:مهدی ارگانی سردبیر:افشین اعلاء مشاور:پدرام پاک آیین مدیر هنری:احمد قائمی مهدوی تصویرگر:محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی:نادیا اعلاء مدیر اجرایی:رضا کریمی دونا دبیر گروه فرهنگی وادبی: مرجان کشاورزی آزاد دبیر گروه علمی و سرگرمی:سیامک سرمدی دبیر گروه اجتماعی:پناه فرهادبهمن لیتو گرافی وچاپ:مؤسسه چاپ ونشر عروج نشانی:تهران،خیابان­شهیدباهنرخیابان­یاسر،خیابان­سوده،شماره٥،مؤسسه­تنظیم­و-نشرآثارامام«ره»،طبقه­ششم،تلفن:٢٢٨٠٨٧٣ نشانی­پخش:تهران،خیابان­انقلاب،مقابل­دانشگاه تهران،شماره١٤٣٠مؤسسه­عروج،تلفن:٦٤٠٤٨٧٣،نمابر٦٤٠٠٩١٥

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 3