مجله کودک 13 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 13 صفحه 9

برای این بازی حداکثر به ٣ شرکت کننده نیاز دارید. قبل از شروع بازی ٦عدد کارت شماره­دار از شماره­های ٦-١ تهیه کنید. برای حرکت در خانه­های بازی به این کارت­ها نیاز دارید. در هر دور بازی یکی ازاین کارت­ها را انتخاب کنید و بازی را از خانۀ شروع آغاز کنید. برای مهره­ها هم،یا از بازیها ی دیگرتان مهره قرض می­گیرید، یا از دکمه­های رنگی به جای مهره استفاده می­کنید. در بخش اول تعدادی دستکش در خانه­ها می­بینید. باید سعی کنید راهی را انتخاب کنید تا دستکش­های بیشتری جمع شود. پس از اینکه از منطقۀ دستکش­ها خارج شدید، به منطقۀ گلوله­های برفی می­رسید. در اینجا دستکش­های خودتان را بشمارید (یادتان باشد هر کس دستکشی را زودتر بردارد، نفر بعد دیگر نمی تواند آن دستکش را بردارد.) برای هرجفت دستکش یک رنگ و یک شکل ٢٠ عدد گلوله برفی و در ازای هر لنگه دستکش­رنگی ٥ عدد . گلوله برفی دریافت می­کنید. با این گلوله­ها،آدم برفی می­سازید. هرکسی که بیشترین گلوله را دارد، آدم­برفی بزرگ و به همین ترتیب متوسط و کوچک به او تعلق می­گیرد. با توجه به تعداد گلوله­های برفی خودتان راه خودتان را انتخاب کنید. در بخش پایانی بازی باید برای آدم­برفی­های خودتان چشم و بینی و شال گردن پیدا کنید. از آنجایی که تعداد این موارد (هویج برای بینی- زغال برای چشم­ها و شال گردن رنگی برای گردن آدم برفی) محدود است، هر کس زودتر این موارد را پیدا کند و بردارد، دیگری نمی­تواندآن را بردارد. این موارد در این منطقه پنهان شده است و شما باید آنها را پیدا کنید. پس یادتان باشد که برای این بازی، این موارد را به خاطر بسپارید: ١.در بخش اول هر کس تعداد دستکش جفت بیشتری بر دارد، آدم برفی بزرگتری درست خواهد کرد. ٢.هر چه آدم برفی بزرگتر باشد، راه شما به خانۀ پایان کوتاهتر است. به خاطر داشته باشید که اگر می­خواهید درخانه­ای خاص بروید و موارد خاصی راجمع کنید، بایدحتماً همان عدد را (با توجه به کارت­های شماره­دار) بیاورید. اگربخواهید وارد خانه­ای خاص بشوید،اما عددآن را نیاورده باشید، باید یک دور صبر کنید تا دقیقاً آن عدد را بیاورید، اگر باز هم نشد، باید آنقدر صبر کنید تا آن عدد (کارت شماره­دار) را انتخاب کنید. برندۀ این بازی کسی است که در پایان کاملترین آدم برفی را داشته باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 13صفحه 9